Groencompost met Keurcompost Certificaat leverbaar

Op dit moment kunnen wij weer Groencompost met het Keurcompost Certificaat leveren. Dit staat bekend als een goede bodemverbeteraar die zeer geschikt is voor het op peil brengen van het organische stofgehalte van de bodem. Gebruik van compost is beter voor uw bodem en waterkwaliteit dan het gebruik van dierlijke mest omdat de voedingsstoffen uit compost gelijkmatig over een lange periode vrijkomen. Compost draagt bovendien bij aan een beter milieu in haar toepassing als veenvervanger. Voor meer informatie neemt u gerust contact met ons op via 0321-315454 of r.sall@post-haveman.nl