Express Blower

Al meer dan 10 jaar geleden bracht Post & Haveman de eerste Express Blower machine naar Europa. Deze Amerikaanse high-tech machine is gespecialiseerd in het verplaatsen en opbrengen van producten als schelpen, compost, turf, boomschors en houtsnippers. Door de blaasinstallatie is het product gemakkelijk, snel en effectief op (moeilijk bereikbare plaatsen) te brengen over afstanden tot soms meer dan 200 meter.

Door de uitgebreide technische mogelijkheden van de Express Blower kunnen we droge producten, zoals zaden, door onze speciale bodemmengsels mengen. Eveneens kunnen wij vloeistoffen injecteren zoals meststoffen, humide zuren en kleurstoffen. Dit alles gebeurt tijdens het blazen.

TERRASEEDING™ is bij uitstek geschikt voor het inzaaien van gazons en sportvelden, maar ook voor bermen, taluds en kades. Door de steilte van deze laatste hellingen en de onbereikbaarheid van dit soort projecten moeten vaak arbeidsintensieve en kwalitatief matige alternatieven worden aangewend om in te zaaien. Met Express Blower kan, doordat er met lange slangen wordt gewerkt, een plek eenvoudig bereikt worden zonder dat zware apparatuur van de verharding af hoeft. Ook wanneer de weersomstandigheden anderen beperkingen opleggen, kan Express Blower vaak nog aan de slag. Door de kwaliteit van het mengsel blijft deze goed liggen en hecht deze snel aan de ondergrond, waardoor er snel resultaat te zien is en kans op aardverschuiving nihil is.

Terraseeding Talud EB Ecoblanket

ECOBERM™ en ECOBLANKET™ zijn milieu ontlastende oplossingen voor afwatering van wegen en bouwterreinen. Maar al te vaak loopt na een regenbui een groot deel van de afwatering van wegen en bouwterreinen in het oppervlaktewater. Vervuiling van dat oppervlaktewater is het gevolg.

Door het aanbrengen van dijkjes (ecobermen) van speciaal hiervoor samengestelde compost in specifieke zeeffracties en verrijkt met onze micromix wordt het water biologisch gefilterd. Door de activiteit van micro-organismen worden sommige schadelijke verbindingen biologisch afgebroken. Op kades kunnen dezelfde substraten worden opgebracht voor een Ecoblanket. Zowel de Berm als de Blanket kunnen worden ingezaaid.

Zwaardere producten als schelpen en daksubstraten kunnen ook door de Express Blower geblazen worden. Kruipruimtes of daktuinen, in beide gevallen is onze machine het alternatief voor zwaar handwerk of dure (tele-)kranen.

Kruipruimte slangen huis in Kruipruimte 2 Daksubstraat Ziekenhuis Oostenrijk

Voor meer informatie over deze of andere toepassingen neemt u contact op met 0321-315454 of l.haveman@post-haveman.nl of neem een kijkje op  https://www.expressblower.nl/