Infra transport

Infra is een andere tak van sport waar Post & Haveman zich mee bezig houdt. Met zand- en asfalt kippers verzorgen we velerlei transporten in deze branche al dan niet in combinatie met het leveren van bouwstoffen. Zie voor meer informatie de pagina https://www.post-haveman.nl/bouwstoffenhandel/